Laduni - Mempersatukan untuk Mercusuar Dunia

  • Minggu, 19 Agustus, 2018

Zakat

PANITIA ZAKAT MENUNGGU MASA PECEKLIK UNTUK MEMBAGIKAN ZAKAT

PANITIA ZAKAT MENUNGGU MASA PECEKLIK UNTUK MEMBAGIKAN ZAKAT

PANITIA ZAKAT YANG DIBENTUK SUATU ORGANISASI

PANITIA ZAKAT YANG DIBENTUK SUATU ORGANISASI

MEMBELI BIBIT TANAMAN APAKAH WAJIB ZAKAT, INILAH JAWABANNYA

MEMBELI BIBIT TANAMAN APAKAH WAJIB ZAKAT, INILAH JAWABANNYA

MENGELUARKAN ZAKAT UNTUK ORANG YANG BERJIHAD DI JALAN ALLAH

MENGELUARKAN ZAKAT UNTUK ORANG YANG BERJIHAD DI JALAN ALLAH

ZAKAT YANG DIBERIKAN KEPADA SESEORANG SAJA

ZAKAT YANG DIBERIKAN KEPADA SESEORANG SAJA